Обучителен курс -1 част

Обучителен курс -1 част ще се проведе на 19.05.2018 от 10:30ч в пивоварна Ромбус и ще включва следните панели:

  • 10:30 – Начален курс „Нехарактерни вкусове и аромати в бирата“ – обучението включва запознаване с основните техники на дегустиране на пиво, запознаване с групите нехарактерни аромати, дегустация на пет основни нехарактерни аромата в пивото, определянето им и начини за описване.  Лектор: Темелко и Стойчо Пампови

 

  • 12:00 – Лекция 3 – Изолиране, съхранение на мая, работа с чиста култура – лекцията включва запознаване с теоритичните основи на работата с чиста култура, необходими уреди, пособия и реактиви; практическа работа с микроскоп и хемоцитометър; работа с петриеви стъкла, агар и колонии в тях; размножаване на клетки и стартери. Лектор: д-р Радослав Славов

 

  • 13:00 – Лекция 4 – Температурен контрол на ферментацията – лекцията включва запознаване с необходимостта от температурен контрол на ферментацията и отлежаването на пивото, видове и форми на ферментатори – предимства и недостатъци; ферментатори в домашни условия; начини за кондициониране на различните видове ферментатори; примери за домашни системи за контрол на ферментацията и отлежаването на пивото. Лектор: Стоян Нинов

 

  • 14:00 – обяд и свободни дискусии

 

Брой участници: 25

Цена за членове на АДПБ – 15лв

Цена за външни участници – 50лв

Цената е с включен обяд.

Записвания на адрес: https://goo.gl/forms/dUlSIkESWxmTyhd93 до 15 май

Posted in Как да, Събития | Leave a comment

Winners of 6th Bulgarian homebrew competition

BOS – 6th Bulgarian homebrew competition

Beer

Place Brewer Entry Name Style Club
1st Mladen Pavlinović Spring Dunkel Dunkels Weissbier

Winners – 6th Bulgarian homebrew competition

Table 1: Lager (16 entries)

Place Brewer Entry Name Style Club
1st Radu Drasovean 39 Helles Bock Helles Bock
2nd Пламен Костадинов Pallidus Peccatum Czech Premium Pale Lager
3rd Радослав Славов Le Nozze Di Figaro Vienna Lager

Table 2: Wheat Beer (14 entries)

Place Brewer Entry Name Style Club
1st Mladen Pavlinović Spring Dunkel Dunkels Weissbier
2nd Cristian Cheru Mozaic Romania – Witbier Witbier
3rd Goran Boneta Zvončar Weizenbock

Table 3: Dark Ale and Porter (17 entries)

Place Brewer Entry Name Style Club
1st Stoyan Stoyanov Dobi Baltic Porter
2nd Martin Bedekovic Unholy Porter American Porter
3rd Ovidiu Moldovan A B A American Porter American Porter

Table 4: Stout (27 entries)

Place Brewer Entry Name Style Club
1st Drahos Horvath Dark Angel Imperial Stout
2nd Damir Ban Edgar Allan’s American Stout Broken Banjo Home Brew
3rd Petar Boyadzhiev Guess Who’s In the Left Corner Sweet Stout

Table 5: Pale Ale (30 entries)

Place Brewer Entry Name Style Club
1st Janko Cvitaš Red Panda American Pale Ale
2nd Berislav Raguz Kepec Blond Belgian Blond Ale
3rd Maya Trifonova Untitled (59) American Pale Ale

Table 6: India Pale Ale (38 entries)

Place Brewer Entry Name Style Club
1st Пламен Костадинов Brainstorm Rye IPA
2nd Domagoj Ličanin Mali Div IPA American IPA
3rd Michael Stanislowsky Emigre IPA American IPA

Table 7: Strong Ale (20 entries)

Place Brewer Entry Name Style Club
1st Radu Drasovean 30 Belgian Quadrupel Belgian Dark Strong Ale
2nd Goran Šostarec Bedasta Belgian Dark Strong Ale
3rd Sevastin Olekov Rude Boy Double IPA

Table 8: Fruit, Herb and Spice Beer (23 entries)

Place Brewer Entry Name Style Club
1st Miroslav Dosev Freshness In Rome Spice, Herb, or Vegetable Beer
2nd Matija Misak Malinko Fruit Beer Udruga Pivara Sjever
3rd Maya Trifonova Mandalin Fruit Beer
HM Tomislav Pleše Raspberry Goddess Fruit Beer

Table 9: Speciality Beer (15 entries)

Place Brewer Entry Name Style Club
1st Jernej Božiček Hop Sourness Mixed-Style Beer Društvo Ljubiteljev Domačega Pivovarstva Slovenija
2nd Miroslav Dosev Sos (smoked Oatmeal Stout) Classic Style Smoked Beer
3rd Dinko Cotic White Stout Experimental Beer

individual participants can check their entries in their profile in competition site:

http://homebrewers-bg.org/competitions/

Congratulation to the winners!

Posted in Events | Leave a comment

Победители от Шести международен конкурс за домашно пиво-България 2018

BOS – 6th Bulgarian homebrew competition

Beer

Place Brewer Entry Name Style Club
1st Mladen Pavlinović Spring Dunkel Dunkels Weissbier

Winners – 6th Bulgarian homebrew competition

Table 1: Lager (16 entries)

Place Brewer Entry Name Style Club
1st Radu Drasovean 39 Helles Bock Helles Bock
2nd Пламен Костадинов Pallidus Peccatum Czech Premium Pale Lager
3rd Радослав Славов Le Nozze Di Figaro Vienna Lager

Table 2: Wheat Beer (14 entries)

Place Brewer Entry Name Style Club
1st Mladen Pavlinović Spring Dunkel Dunkels Weissbier
2nd Cristian Cheru Mozaic Romania – Witbier Witbier
3rd Goran Boneta Zvončar Weizenbock

Table 3: Dark Ale and Porter (17 entries)

Place Brewer Entry Name Style Club
1st Stoyan Stoyanov Dobi Baltic Porter
2nd Martin Bedekovic Unholy Porter American Porter
3rd Ovidiu Moldovan A B A American Porter American Porter

Table 4: Stout (27 entries)

Place Brewer Entry Name Style Club
1st Drahos Horvath Dark Angel Imperial Stout
2nd Damir Ban Edgar Allan’s American Stout Broken Banjo Home Brew
3rd Petar Boyadzhiev Guess Who’s In the Left Corner Sweet Stout

Table 5: Pale Ale (30 entries)

Place Brewer Entry Name Style Club
1st Janko Cvitaš Red Panda American Pale Ale
2nd Berislav Raguz Kepec Blond Belgian Blond Ale
3rd Maya Trifonova Untitled (59) American Pale Ale

Table 6: India Pale Ale (38 entries)

Place Brewer Entry Name Style Club
1st Пламен Костадинов Brainstorm Rye IPA
2nd Domagoj Ličanin Mali Div IPA American IPA
3rd Michael Stanislowsky Emigre IPA American IPA

Table 7: Strong Ale (20 entries)

Place Brewer Entry Name Style Club
1st Radu Drasovean 30 Belgian Quadrupel Belgian Dark Strong Ale
2nd Goran Šostarec Bedasta Belgian Dark Strong Ale
3rd Sevastin Olekov Rude Boy Double IPA

Table 8: Fruit, Herb and Spice Beer (23 entries)

Place Brewer Entry Name Style Club
1st Miroslav Dosev Freshness In Rome Spice, Herb, or Vegetable Beer
2nd Matija Misak Malinko Fruit Beer Udruga Pivara Sjever
3rd Maya Trifonova Mandalin Fruit Beer
HM Tomislav Pleše Raspberry Goddess Fruit Beer

Table 9: Speciality Beer (15 entries)

Place Brewer Entry Name Style Club
1st Jernej Božiček Hop Sourness Mixed-Style Beer Društvo Ljubiteljev Domačega Pivovarstva Slovenija
2nd Miroslav Dosev Sos (smoked Oatmeal Stout) Classic Style Smoked Beer
3rd Dinko Cotic White Stout Experimental Beer

индивидуалните резултати всеки може да ги види, след като влезе в профила си:

http://homebrewers-bg.org/competitions/

 

На печелившите честито.

Posted in Събития | Leave a comment

Full entries statistics 2018

The deadline for entries and participants is over and we can announce full statistics: 235 entries from 12 countries, divided into 9 categories.

Разпределение по държави:

Bosnia and Herzegovina 3
Bulgaria 102
Croatia 65
Czech Republic 2
Estonia 2
Hungary 12
Macedonia 2
Poland 4
Romania 22
Serbia 1
Slovakia 15
Turkey 5
235

и разпределение по категории:

Lager 17
Wheat Beer 16
Dark Ale and Porter 26
Stout 31
Pale Ale 32
India Pale Ale 47
Strong Ale 22
Fruit, Herb and Spice Beer 26
Speciality Beer 18
235

Posted in Events | Leave a comment

Статистика на регистрираните участници 2018

Срокът за записване на участници и мостри приключи и можем да обявим стратистиката за записалите се вече участници: записани 235 мостри от 12 държави, разпределени в 9 категории.

Разпределение по държави:

Bosnia and Herzegovina 3
Bulgaria 102
Croatia 65
Czech Republic 2
Estonia 2
Hungary 12
Macedonia 2
Poland 4
Romania 22
Serbia 1
Slovakia 15
Turkey 5
235

и разпределение по категории:

Lager 17
Wheat Beer 16
Dark Ale and Porter 26
Stout 31
Pale Ale 32
India Pale Ale 47
Strong Ale 22
Fruit, Herb and Spice Beer 26
Speciality Beer 18
235

Posted in Събития | Leave a comment

Beer label competition

BHBA announces a beer label competition. It will be held at the 6th International Home Brew Contest-Bulgaria 2018 Party
April 21, 2018 – Saturday at Club Terminal 1 – Sofia, 1, Angel Kanchev Str.

The conditions for participation are the following:
Anyone who wants can participate, regardless of occupation and experience.
The beer to be labeled is as follows:
– Style: 10A – Weissbier
-ABV – 5.2%
-IBU – 12
-OG – 12 * P
The name and layout are according to the preference of the participants. Attributes that must appear on the label are: the name, style and characteristics of the beer.

Up to 30 participants are allowed to participate. The deadline for registration is 10.04.2018

The participants must present their works on 21 April 2018. – Saturday to 11 o’clock in the following format: Sheet A4 in frame or passepartout, in which the label is enlarged; 500ml glass bottle with real size sticker.
The samples will be exhibited during the party and an independent jury will evaluate  them. After announcing the winner, he will receive 20l of the already mentioned beer in bottles.

Those wishing to sign up for this program can enroll at the following address: https://goo.gl/forms/uAbMsfqbYhRK53Y43

Posted in Events | Leave a comment

Конкурс за авторски етикет

АДПБ обявява конкурс за авторски етикет на бира. Той ще се проведе по време на партито за Шести международен конкурс за домашно пиво-България 2018 – 21-ви април 2018г. – събота в Клуб Терминал 1 – София, ул.Ангел Кънчев 1.

 

Условията за участие са следните:

Може да участва всеки желаещ, независимо от занимание и опит.

Бирата, за която трябва да се отнася етикета е следната:

-Стил: 10A – Weissbier

-ABV – 5.2%

-IBU – 12

-OG – 12*P

Името и оформлението са според предпочитанията на участниците. Засължителни елементи, които трябва да присъстват на етикета са следните: име, стил и характеристики на бирата.

 

До участие се допускат 30 участника. Срокът за записване е до 10.04.2018г

 

Участниците трябва да представят работите си на 21-ви април 2018г. – събота до 11ч в следния формат: Лист А4 в рамка или паспарту, на който детайлно да се вижда увеличен етикета; Стъклена бутилка 500мл със залепен етикет в реален размер.

Мострите ще бъдат експонирани по време на партито и независимо жури ще ги оцени. След обявяване на победителят, той ще получи като награда 20л от споменатата вече бира в бутилки.

 

Желаещите могат да се запишат за участие на следния адрес: https://goo.gl/forms/uAbMsfqbYhRK53Y43

 

Успех на всички участници

Posted in Събития | Leave a comment

Changes in 2018 Competition!

Due to great interest in 2018 Competition, BHBA announces the extension of entries registration period until 20.03.2018. Entry limit will also be extend from 200 to 250.

BHBA would like to remind to all participants that they will be able to change their entries until 20.03.2018. Also we encourage all of you, who had registered entries to keep place, to update the records according to real entry specification. If any of you will not be able to participate with some or all of their entries, the records need to be removed in order to let other participants to enter the competition.

link to competition site: http://homebrewers-bg.org/competitions/

We wish you good luck

 

Posted in Events | Leave a comment

Промяна Конкурс 2018!

Поради засиления интерес към Шестия международен конкурс за домашно пиво, АДПБ обявява удължаване на срока за регистрация до 20.03.2018г. както и увеличение на приеманите бройли от 200 на 250.

АДПВ също иска да напомни на участниците, че могат да променят вече записаните мостри до 20.03.2018 . Приканваме тези от Вас, които са записали мостри с цел да си запазят място, да променят записите, за да отговарят те на реалните мостри. Ако все пак някой реши, че няма да може да участва с дадена мостра или като цяло, нека изтрият записите, за да могат да участват и други колеги.

линк към конкурса http://homebrewers-bg.org/competitions/

Успех на всички

Posted in Събития | Leave a comment

Midterm statistics for 2018 competition

Little statistics so far: 171 entries out of 200 are reserved yet. For the first time we have participants from Bosnia and Herzegovina; Macedonia, Estonia and Turkey. Soon we will become like UN 🙂 Here is exact statistic:

Bulgaria 81
Croatia 40
Romania 13
Hungary 11
Slovakia 8
Czech Republic 5
Poland 4
Bosnia and Herzegovina 3
Estonia 2
Macedonia 2
Turkey 2

Posted in Events | Leave a comment