Общо събрание на АДПБ на 09.03.2019

УС на АДПБ реши :
Свиква редовното общо събрание на асоциацията на дата 09.03.2019 (събота) 
в гр. Пазарджик, пивоварна Ромбус от 12:00

Събранието ще се проведе при следния дневен ред :
1. 12:00 – 13:00 Проверка на кворума и регистрация на участниците.
2. 13:00 – Отчет за дейността на асоциацията за 2018г. – докл. Темелко Пампов – председател на УС
3. Финансов отчет – докл. Виктор Върбанов – председател на ОС и касиер
4. Разисквания по отчетите и гласуване на освобождаване на УС и председателя на УС от задължения и отговорност.
5. Регистрация на предложения за членове на УС и председател.
6. Гласуване на предложенията и окончателен избор на нов УС и председател.
7. Регистриране и обсъждане на идеи за дейност през 2019, гласуване на предложенията.
8. Назначаване на отговорници за всяко събитие и гласуване на бюджет за него.

This entry was posted in Дейност, Събития. Bookmark the permalink.

Вашият коментар