За АДПБ

АДПБ – Асоциация на домашните пивовари в България е сдружение с нестопанска цел,  обединяващо хора които се занимават с хоби- и крафт- (занаятчийско) пивоварство.

Целите и задачите на Асоциацията са описани в нейния устав
и накратко са следните :

  1. Да популяризира пивоварството, като хоби, на територията на Република България.
  2. Да помага на своите членове в стремежа им да развиват знанията и уменията си в областта на хоби пивоварството.
  3. Да развива и насърчава свободния обмен на идеи, научно знание и информация в областта на пивоварството.
  4. Да информира и възпитава обществото по отношение стиловото многообразие на пивото и да насърчава отговорната консумация на бира.
  5. Да се бори за развитието и обогатяването на стиловото разнообразие от бира в България и да го прави достъпно за всички пълнолетни, желаещи да се докоснат до качественото пиво, като продукт на занаятчийското изкуство.
  6. Да работи за създаването на условия за равитие на производството на занаятчийска (крафт)  бира.

Вашият коментар