Структура

Управленски органи на АДПБ :

Председател на АДПБ :
1. Темелко Пампов – temelko.pampov@tresbg.com

Управителен съвет :
(избран на 23.01.2016г.)

1. Свилен Кириловски
2. Христо Цочев
3. Николай Балачев
4. Нако Наков

Председател на Общото събрание и касиер :
1. Виктор Върбанов – victor@novotika.bg , victory_vt@mail.bg

Comments are closed.