Местни клубове

В Асоциация на домашните пивовари в България има обособени пет местни клуба:

-Шопски клуб – http://forum.beer-bg.com/viewforum.php?f=65

-Варненски клуб – http://forum.beer-bg.com/viewforum.php?f=69

-Болярски клуб – http://forum.beer-bg.com/viewforum.php?f=66

-Траккийски клуб – http://forum.beer-bg.com/viewforum.php?f=67

-Сливенски клуб – http://forum.beer-bg.com/viewforum.php?f=68

Comments are closed.