Следдипломна квалификация

Следдипломната квалификация “Основи на пивоварството” се провежда в единственото висше учебно заведение в България, от което излизат дипломирани кадри за нуждите на пивоварството у нас – Университета по хранителни технологии в Пловдив. Курсът продължава 3 месеца и се води от гл. ас. д-р инж. Петър Недялков, който е един от най-ерудираните специалисти в областта в България.

Занятията са насочени най-вече към домашни пивовари, за да добият по-пълна теоретична основа, което да им помогне да подобрят уменията си и да ги използват пълноценно в бъдещото си развитие.

Основната част от обучението включва разясняване на специфика и детайли за основните съставки на бирата – вода, малц, хмел и мая. Детайлно е представен същинският пивоварен процес – смилане на малца, майшуване, филтрация, варене, охлаждане, ферментация, филтриране и бутилиране. Разяснени са подробности от тези етапи не само на ниво домашно, но и на индустриално пивоварене. По този начин обучението осигурява възможност за едно действително пълно запознаване с пивоварния процес.

Практическите часове включват демонстрации за варене, бутилиране и кегиране на бира. Чрез тях членовете на курса също допълват своите знания.

Ползата от курса е многопосочна, но тя може да се измери дори още в следващата варка, която всеки от участниците прави за себе си и в нея добавя част от наученото.

Условия за кандидатстване

-Диплома за завършено средно или висше образование, независимо от сферата, в която е то.

Учебен план и хорариум

Форма за кандидатстване

Можете са се запишете тук