Откриване на новия сезон

2020-04-05T21:42:13+02:00

Уважаеми Колеги,С настъпването на активния пивоварен сезон искаме да анонсираме някои от по-важните и интересни събития, обучения и конкурси, които планираме, както и промени и нововъведения в дейността ни.Предвиждаме да организираме над 15 събития, посветени на:Лекции за: дезинфекция и почистване; кегиране и направа на разливни системи; HERMS системи; готови системи за пиво; нискокислородно пивоварене; отглеждане