Следдипломна квалификация – втора сесия

2020-08-07T13:53:05+02:00

Дойде време да обявим и следващото записване за курса следдипломна квалификация на тема "Основи на пивоварството"Той ще се проведе в лабораториите на Университета по Хранителни Технолигии в Пловдив и ще се води от гл. ас. д-р инж. Петър Недялков. Курсът ще има теоритична част с продължителност от 30 учебни часа, практическа част и тест. Ще се