Специализация – Есен 2023 и Пролет 2024

2023-09-08T17:36:32+02:00

Започва записването за курса следдипломна квалификация на тема “Основи на пивоварството”. Той ще се проведе в лабораториите на Университета по Хранителни Технолигии в Пловдив и ще се води от гл. ас. д-р инж. Петър Недялков. Курсът ще има теоритична част с продължителност от 30 учебни часа, практическа част и тест. Според данните от предварителното проучване