27 03, 2024

Финалисти в Meltum Homebrew Star 2023

2024-03-28T00:16:50+02:00

Конкурсът “Homebrew Star” на пивоварна Мелтум продължава с пълна сила.  Финалистите са избрани, а техните бири сварени и вече могат да се намерят по познатите крафт бирени места. Решихме да научим малко повече за двамата пивовари и техните рецепти, като ги попитахме няколко въпроса. Приятната изненада е Томислава Захариева от Сливен, едва на 22

Финалисти в Meltum Homebrew Star 20232024-03-28T00:16:50+02:00
8 03, 2024

Общо събрание 2024

2024-03-11T10:18:42+02:00

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „АСОЦИАЦИЯ НА ДОМАШНИТЕ ПИВОВАРИ В БЪЛГАРИЯ“ КАНИ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ 13.04.2024г. в гр. Ловеч, Вароша,  ул. „д-р Васил Каракановски“ 6А, в 11:00 часа ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 1. Отчет за дейността на асоциацията за 2023 г. - докл.

Общо събрание 20242024-03-11T10:18:42+02:00

Заглавие

Go to Top