Още едно извънредно общо събрание

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
АСОЦИАЦИЯ НА ДОМАШНИТЕ ПИВОВАРИ В БЪЛГАРИЯ

КАНИ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА НА 14.12.2020Г. В ГР. СОФИЯ, БУЛ. „МАДРИД“ №2 В 11.00 ЧАСА. ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

  1. Вземане на решение за освобождаване на Владислав Иванов Тодоров от длъжността член на Управителния съвет на сдружението.

  2. Вземане на решение за избор на Емил Костов Иванов за член на Управителния съвет на сдружението.

  3. Приемане на промени в Устава на сдружението.

  4. Разни

При липса на кворум в обявения начален час, събранието да се проведе един час по-късно при условията на спадащ кворум съгласно чл.32, ал.1 от действащия Устав на сдружението.

Не ме питайте защо пак трябва да правим излишни движения, твърде нелогично е за да се обясни с думи. Ако ситуацията ен позволява присъствие на място, ще го направим онлайн, а как ще събираме подписи ще го мислим в движение.

#бирокрация at its finest!


Share this post