Откриване на новия сезон

Уважаеми Колеги,

С настъпването на активния пивоварен сезон искаме да анонсираме някои от по-важните и интересни събития, обучения и конкурси, които планираме, както и промени и нововъведения в дейността ни.

Предвиждаме да организираме над 15 събития, посветени на:

Лекции за: дезинфекция и почистване; кегиране и направа на разливни системи; HERMS системи; готови системи за пиво; нискокислородно пивоварене; отглеждане на хмел.

Майсторски класове за: Стаут, Кисели бири, Лагерни бири; NEIPA (ако все още е модерна)

4 обучения на съдии по BJCP, “off flavour” курсове и курсове за стюарди

Срещи на местните клубове за обмяна на опит и идеи

Достъпът до някои от лекциите ще бъде отворен и за външни посетители срещу определена такса, а майсторските класове и съдийските обучения ще се провеждат само за членове.

Календарът с всички събития ще бъде качен на сайта в най-скоро време.

Правим необходимите постъпки да привлечем поне трима сертифицирани BJCP съдии за Националния конкурс и той да бъде одобрен от BJCP. Това ще повдигне нивото на експертиза на съдийските комисии и ще привлече още повече и по-добри участници в него. Засега запазваме вече познатия формат – 150 мостри, 9 категории, провеждане в началото на пролетта. Ще има съществени промени относно датата и мястото на провеждане, които ще анонсираме скоро.

В момента създаваме изцяло нов сайт, с подобрени и разширени функции, които ще улеснят ползването му, както от членове, така и всички останали колеги.

Някои от тях са:

Личен профил на всеки член с възможност за избор на начин на плащане на членския внос – с пейпал, с банков превод, с наложен платеж.

Ранг на всеки член, в зависимост от представянето му в съответната година – спечелени медали, участие като съдия или стюард, участие в лекции, демонстрации, дегустационни събития. Членовете с висок ранг ще биват подпомагани в развитието си като пивовари през различни материални и интелектуални стимули.

Ексклузивен достъп до информация в сайта, достъпна само за членове – печатни материали, презентации, лекции, видеозаписи на обучения и тн.

Персонална членска карта и членски номер, даващи възможност за ползване на договорени отстъпки в различни търговски обекти в България

Платформа за размяна на мостри, дегустиране и оценяването им.

Множество други интерактивни приложения, развиващи пивоварството и бирената култура

Множество административни промени в ръководството и начина на администриране на асоциацията.

Събитията които организирахме тази година привлякоха нови членове; разшириха кръга хора, интересуващи се от домашно пивоварство в нови ареали и области; свързаха ни с нови ентусиасти.

Оставяме зад гърба си един успешен сезон наситен с награди от различни международни конкурси.

Поздравяваме Мая Трифонова, Иван Баиров, Емил Иванов, Атанас Божков и Пламен Костадинов за техните медали от Загреб, Букурещ и София, както и всички други спечелили и участници.

За още повече варки

Поздрави

УС на АДПБ

Share this post