Отлагане на Осми международен конкурс за домашно пиво София 2020

Уважаеми участници в конкурса,
Към момента България е в Извънредно положение, движението на хора и стоки е с ограничения и събирането на публични места е забранено.Тези ограничения правят организирането на доставката, сортирането, надписването и отсъждането на мострите почти невъзможно, като това също излага на риск здравето на съдиите, стюардите и персонала.

Поради тези причини решихме да отложим провеждането на състезанието за есента. Все още нямаме ясна дата или място за провеждането му, но се надяваме до тогава ситуацията да се е подобрила и да можем да го проведем без проблеми.

Към този момент са се записали 69 участници с 132 мостри, 68 от тях платени онлайн, като на всички платили ще им бъдат преведени обратно парите.
Всички настоящи мостри ще бъдат изтрити от базата данни и за събитието през есента ще трябва да бъдат направени нови записи.

Знаем, че с това решение ще разочароваме някои от вас, но се надяваме на разбиране. Не бихме рискували здравето на над 40 човека добровилци – съдии, стюарди и персонал – то е най-важно.
Този конкурс е празник за цялата общност и ще направим всичко по силите си да бъде най-добрия досега. А вие имате време да сварите най-добрата си бира за него.

Dear Competition Participants
Currently Bulgaria is in State of emergency, movement of people and goods are very restricted, also gatherings are prohibited.

This restrictions made organizing entries delivery, sorting, labeling and judging almost impossible and with a great health risk on our judges, stewards and staff.
On this basis we decided to postpone the completion for Autumn. Currently we don’t have precise date or place, but hopefully until then, the situation will be better and we will be able to secure everything.

At the moment there are 69 participants with 132 confirmed entries. 68 of them are paid online and all of them will be refunded.
For rescheduled event, we will discard all current entries and a new registration will be needed.

We know this decision can make someone disappointed, but hopefully you’ll understand. We wouldn’t risk health of more than 40 volunteers – judges, stewards and staff – it’s at most importance to us.

Share this post