Специализация – Есен 2023 и Пролет 2024

Започва записването за курса следдипломна квалификация на тема “Основи на пивоварството”. Той ще се проведе в лабораториите на Университета по Хранителни Технолигии в Пловдив и ще се води от гл. ас. д-р инж. Петър Недялков.
Курсът ще има теоритична част с продължителност от 30 учебни часа, практическа част и тест.

Според данните от предварителното проучване има достатъчно желаещи за провеждането на поне три групи до 20 човека. Курсовете ще се проведат в месеците:
Октомври 30.09-22.10,
Ноември 04.11-26.11
Февруари/март (предстои да се уточни с точност).
Лекциите се състоят в 4 съботи и недели.

 
Таксата за курса е 500 лв с ДДС и се заплаща до 20-то число в месеца предхождащ началото на съотвения курс (20.09. ; 20.10 и т.н.).
Възможно е издаването на фактура за ЮЛ.  Изискванията към желаещите са да имат завършено средно или висше образование, независимо от сферата, в която е то. Изисква се копие от дипломата.
Запълването на курсовете е на принципа “Пръв по време, пръв по право” до запълване на местата.


По-долу може да видите учебния план разпределен по теми и часове.

Можете да разгледате галерията от дипломирането на първия курс тук

При възникване на въпроси може да намерите контакти за връзка във Формата за записване.

Дни
Часове
Минути
Секунди

Share this post