ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА 

АСОЦИАЦИЯТА НА ДОМАШНИТЕ ПИВОВАРИ В БЪЛГАРИЯ

 

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА 

АСОЦИАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ПИВОВАРИ В БЪЛГАРИЯ

 

3 Юни 2020г.

ПОЗИЦИЯ 

относно случаите на нерегламентирана търговия с бира и представянето и като домашна

 

 

В последните месеци наблюдаваме тенденция за промотиране, дистрибуция и търговия с нерегламентирани продукти, представяни като “домашна бира” и произведени от “тайни домашни пивовари”. Често се използват добре познати на нашата общност групи в социалните мрежи за промотиране на тези продукти. Почти конспиративните методи за предаване на информация, размяна на ценоразписи и фактическо предаване сочи, че хората заети с тази дейност са напълно наясно с нейната същност. Изчакахме достатъчно дълго за да се убедим, че това не са спорадични прояви и участниците осъзнато не желаят да прекратят тази порочна практика. 

 

Поради гореописаните факти АДПБ и АНПБ КАТЕГОРИЧНО ОСЪЖДАТ тези действия и се РАЗГРАНИЧАВАТ от хората, осъществяващи ги. 

Подобни действия ерозират дълго граденото доверие в обществото към домашните и крафт пивовари като хора, спазващи неотменно всички етични, административни и легални норми в България. Прикачането с лека ръка на етикета “таен домашен пивовар” към подобни начинания е категорично недопустимо. Ние, домашните пивовари, не може да бъдем “тайни”. Ние сме горди със своето хоби, с плодовете на което радваме нашите семейства и приятели. Винаги сме отворени към познание и чуждо мнение, за това и всички наши публични и електронни изяви са отворени към широката общественост. 

 

Не бива да се пропуска и времето, в което наблюдаваме такива действия – време на безпрецедентни социални промени, довели до спад в оборотите на всеки зает в производството и дистрибуцията на бира в световен мащаб. Време, в което производителите, които са инвестирали време и средства да се лицензират и да спазват хигиенни и противоепидемични мерки, се борят да запазят препитанието си. В същото време други, в разрез на всички тези норми и мерки, решават да се възползват от ситуацията и да печелят пари и популярност.

Десетки наши колеги и приятели решиха да тръгнат по пътя на професионалното пивоварство и извървяха трудния път на лицензиране и спазване на всички санитарно-хигиенни норми. Това им коства много, но гарантира качество за потребителя. Нерегламентираната търговия гарантира проблеми. 

 

Следим развитието на този казус и при продължаване на тази практика си запазваме правото да използваме всякакви социални и легални лостове за прекратяването и. 

 

 

С уважение:

Стоян Нинов

Председател на УС на АДПБ

 

Михаил Дурчев

Председател на УС на АНПБ