4 10, 2019

Есенен празник на домашната бира Русе 2019

2020-01-15T22:14:39+02:00

Есенен празник на домашната бира Русе 2019 Тази година Асоциацията на домашните пивовари в България, проведе традиционния си Eсенен празник в гр. Русе. Наши домакини бяха чудесните хора от бирария Роджерс. Избора на града не е случен и е продължение на желанието на Асоциацията да популяризираме това хоби из цялата страна. Събитието се

Есенен празник на домашната бира Русе 20192020-01-15T22:14:39+02:00
1 10, 2019

Откриване на новия сезон

2020-01-15T21:29:26+02:00

Уважаеми Колеги, С настъпването на активния пивоварен сезон искаме да анонсираме някои от по-важните и интересни събития, обучения и конкурси, които планираме, както и промени и нововъведения в дейността ни. Предвиждаме да организираме над 15 събития, посветени на: Лекции за: дезинфекция и почистване; кегиране и направа на разливни системи; HERMS системи; готови системи за пиво;

Откриване на новия сезон2020-01-15T21:29:26+02:00