1 10, 2019

Откриване на новия сезон

2020-01-15T21:29:26+02:00

Уважаеми Колеги, С настъпването на активния пивоварен сезон искаме да анонсираме някои от по-важните и интересни събития, обучения и конкурси, които планираме, както и промени и нововъведения в дейността ни. Предвиждаме да организираме над 15 събития, посветени на: Лекции за: дезинфекция и почистване; кегиране и направа на разливни системи; HERMS системи; готови системи за пиво;

Откриване на новия сезон2020-01-15T21:29:26+02:00