Начало|Събития|

Последни изминали Събития

Извънредно Общо събрание 2022г.

Пивоварна Ромбус шосе „Ивайловско“ 41, Пазарджик

тестУПРАВИТЕЛНИЯТ  СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „АСОЦИАЦИЯ НА ДОМАШНИТЕ ПИВОВАРИ В БЪЛГАРИЯ“КАНИ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТОНА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА НА 29.10.2022г. в гр. Пазарджик, ул. „Ивайловско шосе“ 4, пивоварна „Ромбус“  в 11.00 ЧАСА. ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:1.      Проверка на кворума2.      Регистрация на кандидатите за Председател на УС на АДПБ3.      Регистрация на кандидатите

Девети Национален конкурс за домашна бира

Grindhouse Skateclub Цариградско шосе 73, Sofia

кОнкурс ще има! На 28 май в Grindhouse Skateclub ще проведем Девети Национален конкурс за домашна бира. Ще приемаме мостри в следните категории: Lager - 8A Munich Dunkel Wheat beer - 24A Witbier Stout - 16C Tropical Stout ABAB- 19B California Common IPA - 21B4 Red IPA Belgian beer - 25B Saison Всеки участник може

Общо събрание 2022г.

Brew it Craft beer & food ул. „Ивац Войвода“ 2, София

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „АСОЦИАЦИЯ НА ДОМАШНИТЕ ПИВОВАРИ В БЪЛГАРИЯ“ КАНИ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА НА 29.05.2021Г. В гр. София ул. „Ивац Войвода“ 2 В 11.00 ЧАСА. ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 1. Отчет за дейността на асоциацията за 2020г. – докл. Стоян Нинов – председател на УС. 2. Разисквания

Заглавие

Go to Top