Loading Events

УПРАВИТЕЛНИЯТ  СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „АСОЦИАЦИЯ НА ДОМАШНИТЕ ПИВОВАРИ В БЪЛГАРИЯ“

КАНИ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.09.2020г.. В ГР. ПАЗАРДЖИК  УЛ. ИВАЙЛОВСКО ШОСЕ 41, ПИВОВАРНА РОМБУС В 11:00 ЧАСА ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

 1. Вземане на решение за освобождаване на настоящите членове на Управителния съвет и на неговия Председател.

 2. Вземане на решение за промяна в броя членовете на Управителния съвет.

 3. Вземане на решение за промяна на мандата на Управителния съвет и на неговия Председател от 3 на 4 години.

 4. Вземане на решение за промяна на мандата на Председателя и Заместник-председателя на Общото събрание от 2 години с право за преизбиране от 2 поредни мандата на 4 години с право за преизбиране за 2 поредни мандата.

 5. Избор на нови членове на Управителния съвет.

 6. Избор на нов Председател на Управителния съвет.

 7. Приемане на промени в Устава на сдружението

 1. Промяна в начина на оповестяване на поканата за провеждане на Общо събрание.

 2. Промяна на датата на провеждане на Общо събрание

 3. Други промени, ако е необходимо да бъдат приети.

 1. Приемане на нов Устав, отразяващ направените промени.

 2. Приемане на решение да се коригира в партидата на сдружението в Търговския регистър предмета на допълнителна стопанска дейност.

 3. Приемане на финансов отчет за 2019г.

 4. Разни

При липса на кворум в обявения начален час, събранието да се  проведе един час по-късно при условията на спадащ кворум съгласно чл.32, ал.1 от действащия Устав на сдружението.

Details

Date:
12 септември, 2020
Time:
11:00 - 17:00 UTC+2
Event Category:

Organizer

Асоциация на Домашните Пивовари в България
Phone
+359 899762807
Email
info@homebrewers-bg.org
View Organizer Website

Venue

Пивоварна Ромбус
шосе „Ивайловско“ 41
Пазарджик, 4400
+ Google Map
Phone
0892283007
View Venue Website

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top