Зарежда Събития
тест

УПРАВИТЕЛНИЯТ  СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „АСОЦИАЦИЯ НА ДОМАШНИТЕ ПИВОВАРИ В БЪЛГАРИЯ

КАНИ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА НА 29.10.2022г. в гр. Пазарджик, ул. „Ивайловско шосе“ 4, пивоварна „Ромбус“  в 11.00 ЧАСА. ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1.      Проверка на кворума

2.      Регистрация на кандидатите за Председател на УС на АДПБ

3.      Регистрация на кандидатите за Членове на УС на АДПБ

4.      Представяне на концепциите на кандидатите за Председател на УС

5.      Разисквания по предложените концепции

6.      Гласуване на кандидатите за Председател на УС

7.      Гласуване на кандидатите за Членове на УС

8.      Освобождаване на настоящия Председател и Членове на УС

9.      Приемане на предложения за промяна на Устава на АДПБ

10. Гласуване на предложените промени на Устава на АДПБ

11. Разни

При липса на кворум в обявения начален час, събранието да се  проведе един час по-късно при условията на спадащ кворум съгласно чл.32, ал.1 от действащия Устав на сдружението.

 


Тук може да се обсъждат и въпроси, свързани с провеждането на това общо събрание: Административен форум

Share this post

Go to Top