Кегиране, разливни инсталации и кегератори

Какво трябва да знаем, ако искаме да кегираме бирата, да си направим разливна инсталация или кегератор.

Share this post