Действие, при което се вкарва стерилен въздух или кислород в сварената и охмелена пивна мъст. Аерацията преди главната алкохолна ферментация е жизненоважна за доброто размножаване на дрождите и бързия старт на ферментацията. Аерация след завършването на ферментацията може да доведе до нежелани вкусове и аромати, включитено мирис на “мокър картон” или хартия поради оксидация.

анг. Aeration

« Back to Glossary Index