Процес, който се извършва в кислородна среда.

анг. Aerobic

« Back to Glossary Index