Бира направена чрез замразяване, при което ледените кристали се отстраняват след замразяване за получаване на по-силна бира. Белтъчините също се утаяват при процеса, което води до по-устойчива бира с по-умерен вкус.

анг. Ice beer

« Back to Glossary Index