Химически прекурсор на алкохола. В някои случаи, алкохолът може да се окисли до алдехиди, причинявайки нежелани вкусове и аромати.

анг. Aldehyde

« Back to Glossary Index