Състояне, при което pH е между 7 и 14. Основната причина за алкалност във водата, ползвана при производството на бира, са бикарбонатните йони.

анг. Alkalinity

« Back to Glossary Index