Мерна единица за съдържанието на алкохол в бирата измерено в обемни проценти, т.е. милилитрите алкохол в 100 милилитра бира.

анг. Alcohol by volume (ABV)

« Back to Glossary Index