Мерна единица за съдържанието на алкохол в бирата измерено в масови проценти, т.е. грамовете алкохол в 100 грама бира.

анг. Alcohol by weight (ABW)

« Back to Glossary Index