Основен показател за разделянето на сортовете хмел на горчиви и ароматични. Алфа горчивите киселините се трансформират по време на варенето в изо-алфа горчиви киселини, което позволява те да придават типичната горчивина на бирата. При неправилно съхранение алфа горчивите киселините може да се окислят (химическа промяна) и горчивината им да намалее.

анг. Alpha Bitter Acid

« Back to Glossary Index