Група от ензими, превръщаща нишестето до ферментируеми захари и до негови съставни части с по-сложни връзки. Състои се основно от алфа и бета амилаза. Също наричани “диастатични ензими”.

анг. Amylase

« Back to Glossary Index