Част от молекулата на нишестето във формата на права верига, срещана в ендоспермата на ечемика. Разграждан много лесно от бета амилазата, защото той няма разклонения. В пространството има форма на спирала.

анг. Amylose

« Back to Glossary Index