Една от двете основни форми нишесте налично в ендоспермата на ечемика и други зърнени култури. Изграден е от разклонена верига глюкозни молекули, разгражда се от ензимите алфа и бета амилаза по време на майшуването.

анг. Amylopectin

« Back to Glossary Index