Съставните части на протеините. Съставени са от органична киселина, съдържаща аминогрупа (NH2).

анг. Amino Acids

« Back to Glossary Index