Процес, който не включва употребата на кислород или за чието протичане е нужно отсъствието на кислород.

анг. Anaerobic

« Back to Glossary Index