Фенолни съставки, които се отделят от малца по време на майшуване. Може да определят цвета на пивната мъст и бирата, както и да се свържат с протеини и да причинят мътност в крайния продукт.

анг. Anthocyanogens

« Back to Glossary Index