Пивоварен съд, предназначен за отделяне на горещи утайки от пивната мъст.

анг. Whirlpool

« Back to Glossary Index