Термин, отнасящ се към добавянето на хмел към края на варенето. По-краткият престой на тези количества хмел в мъстта дават повече аромат, отколкото горчивина.

анг. Aromatic hops

« Back to Glossary Index