Химично съединение, представляващо продукт на ферментацията. Усеща се като зелена ябълка на аромат и вкус.

анг. Acetaldehyde

« Back to Glossary Index