Полимер, изграждащ клетъчните стени, срещан в зърнени култури и отделян по време на процесите на малцуване и майшуване в пивната мъст. По естество той представлява растителна гума и действа сгъстяващо на пивната мъст, давайки “тяло” на бирата, но същевременно удължава времето нужно за филтрация. Определени процедури по време на майшуване могат да се ползват за разграждането на бета глюкана, чрез глюканазна пауза на 35 -45°C, когато ензимът бета глюканаза е най-активен.

анг. Beta-glucan

« Back to Glossary Index