Ензим, който по време на процеса майшуване, разгражда амилозата и части от амилопектина, отделяйки малтоза в средата.

анг. Beta-amylase

« Back to Glossary Index