Бира направена само от малцов екстракт, вместо от малц или комбинация от малц плюс екстракт.

анг. All Extract Beer

« Back to Glossary Index