Бира направена само от малцуван зърнен материал, вместо от екстракт или комбинация от двете.

анг. All-grain beer

« Back to Glossary Index