Натрупване от минерен и органичен материал във ферментатора в следствие на отлагането на калциеви соли и протеини. Понякога може да е труден за премахване и да прикрива бактерии, така че представлява хигиенна опасност.

анг. Beer stone

« Back to Glossary Index