Смесването на различни партиди бира с цел създаването на краен продукт.

анг. Blending

« Back to Glossary Index