Вид диви дрожди (различни от стадартната бирена мая), които произвеждат оцетна киселина и характерни вкусове, включително бутирова киселина, капронова киселина и каприлни естери. Оцетната киселина може да се произвежда при наличието на кислород. Брет дрождите са рапространени при производството на кисели белгийски бири е възмжно да са били типични и традиционни във Великобритания преди пивоварите там да почнат да пречистват и отглеждат собствени щамове мая.

анг. Brettanomyces

« Back to Glossary Index