Процес, при който бирата се газира естествено в бутилката в резултат на ферментацията на допълнително добавена пивна мъст или захар при бутилирането.

анг. Bottle Conditioning

« Back to Glossary Index