Химични съставки, например сол, които чрез дисоциация или реасоциация стабилизират pH нивото на даден разтвор.

анг. Buffer

« Back to Glossary Index