Отстраняване на алкохол и летливи съединения от бирата чрез излагане на ниско налягане.

анг. Vacuum evaporation

« Back to Glossary Index