Практика, при която дадена компания наема друга такава да ѝ произведе бира. Първата компания поема маркетинга, продажбите и дистрибуцията на бирата, а пивоварната компания (втората) е отговорна за производството и пакетирането/бутилирането.

анг. Contract Brewing Company

« Back to Glossary Index