Ключов етап от пивоварния процес, по време на която пивната мъст (неферментиралата бира) се вари във варилен съд. По време на варенето на една или повече стъпки се добавя хмел, с цел постигане на горчивина, хмелов вкус и аромат в крайната бира. Варенето също премахва няколко летливи съставки от мъстта, особено диметил сулфид (DMS), и причинява коагулацията на излишните или нежелани протеини в мъстта (виж “hot break“). Процесът на варене също стерилизира бирата и прекратява ензимните реакции.

анг. Boiling

« Back to Glossary Index